Naše usluge

FINANCIJSKO
SAVJETOVANJE

s uključenim upravljanjem (interni management), reorganizacijom i restrukturiranjem

INVESTICIJSKO
SAVJETOVANJE

s uključenim upravljanjem projektima

SAVJETOVANJE U
PREUZIMANJIMA I SPAJANJIMA

(M&A)

PRIBAVLJANJE FINANCIRANJA I REFINANCIRANJA

koje se koristi tijekom procesa restrukturiranja financijskih obveza kod poslovnih banaka, premošćivanja gapa likvidnosti (npr. do prodaje imovine, prodaje udjela, spajanja ili razdvajanja društva i sl.)

MEZZANINE
FINANCIRANJE

kao hibridno financiranje koje kombinira financiranje dugom i vlasničkim kapitalom, s mogućnosti uključivanja financijskog i investicijskog savjetovanja

OTKUP DOSPJELIH
POTRAŽIVANJA

koja su osigurana nekretninama